Lĩnh vực
Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 96/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2015
Ngày hiệu lực 14/09/2015
Trích yếu nội dung Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm _96.signed_2015.pdf
Văn bản mới