Lĩnh vực
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 02/2019/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 08/01/2019
Ngày hiệu lực 11/03/2019
Trích yếu nội dung Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm THong-tu-02-2019-TT-BKHDT.doc
Văn bản mới